Agder Regnskapsservice Kai Christiansen AS, Noroddveien 8A, 4816 Kolbjørnsvik - Tlf: 48 25 52 50 - Faks: 94 77 05 04
Velkommen!

Agder Regnskapsservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi holder til i Arendal, men via vår serverløsning (asp) betjener vi kunder over hele Agder. Via internett har våre kunder mulighet til å være online med sitt eget regnskap til enhver tid. Alt du trenger er tilgang til en pc og internettlinje, enten du sitter på kontoret eller er på reise. Det betyr at vi er fleksible på hvor mye av jobben kundene selv kan utføre hvis ønskelig.

Noen kunder foretrekker å fakturere og føre innbetalinger selv slik at de til enhver tid har kontroll på utestående fordringer. Med vår løsning er faktureringen fult ut integrert med resten av regnskapet slik at dette ofte er en både tidsbesparende og økonomisk fornuftig løsning for kunden.

 
Agder Regnskapsservice Kai Christiansen AS / GateSoft AS Copyright © 2010 All rights reserved